Ano Dapat Gawin Pag Binabangungot

If you are looking for the answer of Ano Dapat Gawin Pag Binabangungot, you’ve got the right page. We have approximately 1 FAQ regarding Ano Dapat Gawin Pag Binabangungot. Read it below.

anong  gawin pag  nangungutang sa sari sari store youtube

bakit binabangungot o nababalisa ang isang tao​

Ask: bakit binabangungot o nababalisa ang isang tao​

Answer:

  • . Seryosong problema sa ating interpersonal na relasyon sa iba – kapag ang samahan ninyo ng iyong kaibigan o relasyon ay nasira, maari nitong maapektuhan ang iyong kapanatagan sa pag-iisip, kumpiyansa sa sarili at tiwala sa iba. Bilang isang tao kailangan at likas sa atin na makipagsalamuha sa iba. Kapag itong importanteng relasyon na ito ay nawala, nag iiwan ito ng negatibong pakiramdam at nagreresulta ng bangungot. Kung ito ay mangyayari sa iyo, dapat mong panatilihin ang pakikipag salamuha sa iba at makisali sa mga relaxing na aktibidad para mabawasan ang iyong stress.

Explanation:

Mark me a brainlest please

Not only you can get the answer of Ano Dapat Gawin Pag Binabangungot, you could also find the answers of and bakit binabangungot o.