Ano Region Ang Manila

If you are looking for the answer of Ano Region Ang Manila, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding Ano Region Ang Manila. Read it below.

ano ba ang tinatawag na big ako ay pilipino

1. Ano ang nilalaman ng balita?A. curfew hoursC. Metro ManilaB.

Ask: 1. Ano ang nilalaman ng balita?
A. curfew hours
C. Metro Manila
B. Pandemya
D. COVID 19
2. Saan ipapatupad ang unified curfew hours?
A Metro Manila
C. Rizal Province
B. Region 1
D. Calabarzon
3. Anong oras ang unified curfew hours?
A. 9:00 pm – 5:00 am
C. 10:30 pm-5:30 am
B. 10:00 pm-5:00 am
D. 11:00pm – 5.00AM
4. Ayon sa balita, ilang linggo ipatutupad ang unified curfew hours?
A. Isang Linggo
C. Tatlong Linggo
B. Dalawang Linggo
D. Apat na Linggo
5. Anong gampanin ng sama-samang pagkilos ang inilalarawan ng balita?
A. Mapanagutan
C. Maalam
B. Maabilidad
D. Maunawain​

Answer:

1. Ano ang nilalaman ng balita?

Sagot: A

2. Saan ipapatupad ang unified curfew hours?

Sagot: A

3.  Anong oras ang unified curfew hours?

Sagot: B

4. Ayon sa balita, ilang linggo ipatutupad ang unified curfew hours?

Sagot: B

5. Anong gampanin ng sama-samang pagkilos ang inilalarawan ng balita?

Sagot: B

#CarryOnLearning

#AnswerKey

Explanation:

Basahin at unawaing mabuti. Bilugan ang titik ng inyong sagot.1.

Ask: Basahin at unawaing mabuti. Bilugan ang titik ng inyong sagot.
1. Ito ang gagawin ni Nikki bago panayamin si Ms. Zuzumie, ang Miss Universe.
a. Maglasing upang mawala ang hiya
b. maghanda ng mga katanungan para sa panayam
c. kakain siya nang malakas upang hindi gugutomin
2. Paano sisimulan ang panayam?
a. Magpasalamat b. kumain c. magsalita tungkol sa sarili
3. Ang dapat sabihin ng tagapanayam na tanda ng pagwakas ng panayam.
a. Lumakad palayo b. magpasalamat cuminom ng tubig
4. Tatang Tado: ilan ang trabahador ninyo kada linggo? Ano ang pangungusap na ginamit ni Tatang
Tado?
a. Paturo o Pasalaysay b.Patanong c. Pautos/pakiusap
5. Ang mga sumusunod ang mga pangungusap na pasalaysay maliban sa isa.
a. Huwag sayangin ang oras. b. Aba! Nandito ka lang pala.
c. Masarap mag-alaga ang nanay.
6. Saang direksyon sumisikat ang araw?
A. Hilaga C. Silangan B. Timog D. Kanluran
7. Kung nakadipa ang iyong dalawang kamay, saang direksyon patungo ang iyong kaliwang kamay?
A. Hilaga C. Silangan B. Timog D. Kanluran
8. Saang direksyon nakaturo ang nasa larawan?
A. Timog C. Kanluran B. Silangan D. Hilaga
9. Ano ang isa pang katawagan para sa Kalakhang Maynila (Metro Manila)? A. National Capital
Region C. Nation Capital Region B. Nation Capitol Region D. National Capitol Region
ay mahalagang bahagi ng mapa. Ito ay naglalaman ng mga simbolo
at tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar.
A. Direksyon C. Mapa B. Globo D. Panuntunan
11. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing direksyon?
A. Hilaga C. Timog-Silangan B. Silangan D. Kanluran
12. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangalawang direksyon?
A. Timog-Kanluran C. Hilagang Kanluran B. Timog-Silangan D. Silangan
13. Saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas?
A. Hilaga C. Hilagang Kanluran B. Timog-Silangan D.
14. Ano ang nasa pagitan ng Hilaga at Silangan?
A.Timog C. Timog Silangan B. Hilagang Silangan D. Hilagang Kanluran
15.Ano ang nasa pagitan ng Timog at Kanluran?
A. Timog Kanluran C. Hilagang Silangan B. Hilagang Silangan D. Silangan
10. Ang​

 1. B
 2. C
 3. B
 4. B
 5. B
 6. C
 7. D
 8. Walang larawan
 9. A
 10. C
 11. C
 12. D
 13. B
 14. D
 15. A

#Carry on learning

Stay safe:

Wear facemask

Wear faceshield

Keep distance

13. Ang sumusunod ay iba pang tawag sa National Capital

Ask: 13. Ang sumusunod ay iba pang
tawag sa National Capital
Region maliban sa isa, ano ito?
A. Kalakhang Maynila
B. Metro Manila
C. Metropolitan
D. Perlas ng Silangan

C. Metropolitan
Yan ang sagot hehe hope it helps

Answer:

C

Explanation:

A metropolitan area or metro is a region consisting of a densely populated urban core and its less-populated surrounding territories under the same administrative division, sharing industry, infrastructure and housing.

GAWAIN 7: BALITAAN! Basahin ang balitang nailathala tungkol sa pagsasakripisyo

Ask: GAWAIN 7: BALITAAN! Basahin ang balitang nailathala tungkol sa pagsasakripisyo ng kalikasan bunsod ng industriyalisasyon. Pagkatapos nilo ay ipahayag mo ang iyong puna al aloobin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong sa gabay a tayahin 2. ASIA’S NATURAL RESOURCES GETTING STRAINED BY DEVELOPMENT -MAVVELIN U. CARBALLO THE MANILA TIMES(JUNE 07.2012) Asia Pacific countries must maintain their natural capital such as forests, biodiversity, freshwater, and coastal and marine ecosystems to achieve o green economy, according to a joint report by the Asian Development Bank(ADB) and Worldwide Fund for Nature (WWF). The report entitled “Ecological Footprint and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific” said that the Asia Pacific region is consuming more resources than its ecosystems can sustain, threatening the future of the region’s beleaguered forests, rivers, and oceans as well as the livelihoods of those who depend on them. In the past two decades, the report noted that the state of ecosystems in the region has been declining because of the activities such as conversion of primary forests to agricultural land or monoculture plantations; extensive coastal developments and unsustainable exploitation of marine resources; and conversion of freshwater ecosystem for agricultural use. The joint ADB-WWF study, looks in more detail at the state of erosystems in Asia-Pacific and what can be done to sustain them. It focuses on ways of preserving key large-scale regional ecosystems, including the forests of Borneo, the marine wealth of the Coral Triangle, the Mekong region’s diverse habitats, and the mountainous Eastern Himalayas. These areas contain some of the region’s most important natural resources on which millions of people depend for their sustenance and development. Nessim Ahmad, ADB director for Environment and Safeguards, said that major ecosystems such as the Coral Triangle and the heart of the Borneo rainforest are vital to the future of Asia Pacific “We need large scale programmutir efforts based on regional cooperation and local level action to make sure they are sustained for future generations,” Ahmad added. Per capita drops Moreover, the report explained that by 2008, the per capita natural resources in these regional ecosystems had shrunk by about two-thirds compared to 1970. Despite the rich natural capital in the region, the report noted that bio-diversity is in decline in all types of ecosystems, with the rate of species loss about twice the global average. The report used the Living Planet Index – one of the more widely used indicators for tracking the state of biodiversity around the world – to measure changes in the health of ecosystems across the Asia-Pacific. The global index fell by about 30 percent between 1970 and 2008, while the Indo Pacific region shows an even greater decline of 64 per-cent in key populations of species during the same period. Across the region, the gap between the ecological footprint, or human demand for natural resources, and the environment’s ability to replenish those resources is widening, it added. The report also said that the challenge for countries of Asia Pacific is to manage their natural sustainability, so that they maintain ecosystems services such as food, water, timber, pollination of crops and absorption of human waste products like carbon dioxide, to attain long-term development. “We need to create mechanisms that make protecting our resources the right economic choice for the communities that use and depend on them,” said WWI Director General Jim Leape, livesting in the region’s resources pays. It is estimated that every dollar spent on conservation efforts would yield an economic and social value of ecosystems worth over $100, it added. On the other hand, ADB said that it places environmentally sustainable growth at the core of its work to help seduce poverty in the region. It approved a record 59 projects supporting environmental sustainability in 2011, which amounted to about $7 billion in financing.

GABAY NA TAYAHIN 2
GAWAIN 8: Sagutain ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. PAMPROSESONG MGA TANONG

1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng nasabing suliranin?

2. Sa inilahad na balita, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong seryosong suliranin? Ipahayag ang iyong pagsang-ayon o pagtutol sa industriyalisasyon at sa paraan ng paggamit ng likas na yaman.

3. Ayon sa may akda ano ang mga posibleng solusyon upang mapigil o mahinto ang mga inilahad na problema? Anong mga proyekto ang dapat na isagawa? Sa iyong palagay, possible bang maisakatuparan ito? Sa papaanong paraan?

pasagot Naman po please need lang sa may alam pasagot po please sana po maintindihan nyo ko nagod po Ako kaka type please sagutin nyo po ng maayos​

Answer:

hich amounted to about $7 billion in financing.

GABAY NA TAYAHIN 2

GAWAIN 8: Sagutain ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. PAMPROSESONG MGA TANONG

1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng nasabing suliranin?

2. Sa inilahad na balita, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong seryosong suliranin? Ipahayag ang iyong pagsang-ayon o pagtutol sa industriyalisasyon at sa paraan ng paggamit ng likas na yaman.

3. Ayon sa may akda ano ang mga posibleng solusyon upang mapigil o mahinto ang mga inilahad na problema? Anong mga proyekto ang dapat na isagawa? Sa iyong palagay, possible bang maisakatuparan ito? Sa papaanong paraan?

pasagot Naman po please need lang sa may alam pasagot po please sana po maintindihan nyo ko nagod po Ako kaka type please sagutin nyo po ng maayos

Panuto: Tukuyin kung ano ang pinakamahalagang detalye o impormasyon sa

Ask: Panuto: Tukuyin kung ano ang pinakamahalagang detalye o impormasyon sa bawat
parnatnubay. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. Bunsod sa dumaraming aktibong kaso ng COVID-19, iniutos ni Manila Mayor
Isko Moreno Domagoso na isailalim sa apat na araw na “lockdown” ang
karagdagang labing-anim na barangay sa lungsod simula sa Miyerkules,
– Remate, Marso 21, 2021
2. Maaari umanong hindi na mag-padala ng delegasyon ang Pilipinas sa 2021
Southeast Asian Games na idaraos sa Nobyembre 21 hanggang Disyembre 2 sa
Hanoi, Vietnam.
-Remate, Marso 21, 2021
3. Nag-invest si Los Angeles Lakers star LeBron James sa Fenway Sports Group
(FSG) upang maging part-owner ng mga kompanyang nasa ilalim nito gaya ng
Boston Red Sox baseball team, Liverpool Football Club, Roush Fenway Racing at
ang regional sports network NESN.
– Remate, Marso 17, 2021
Upang makatipid sa oras, papel at higit na makapagligtas ng buhay,
ipinatupad ng food and Drugs Authority (FDA) ang “Electronic Logbook’na isang
mobile application para sa modernisasyon ng pharmacy sector sa bansa.
– Pilipino Star Ngayon, Agosto 25, 2017
5. Pagbabawalan uling lumabas ng bahay ang lahat ng menor de edad sa
Kamaynilaan kasunod ng biglaang pagsipa ng mga kaso ng coronavirus disease
(COVID-19), pagkukumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority
(MMDA), Lunes.

Answer:

hehe dikopo sya sasagutin pero gusto ko lang po sabihin sainyo “KAYA MO YAN”!!

Isaisip1 Saang direksyon sumisikat ang araw?A Hilaga C. SilanganB. Timog

Ask: Isaisip
1 Saang direksyon sumisikat ang araw?
A Hilaga C. Silangan
B. Timog D. Kanluran
2. Kung nakadipa ang iyong dalawang kamay, saang direksyon patungo ang iyong
kaliwang kamay?
A Hilaga C. Silangan
B. Timog
D. Kanluran
3. Saang direksyon nakaturo ang nasa larawan?
A Timog C. Kanluran
B. Silangan D. Hilaga
4. Ano ang isa pang katawagan para sa Kalakhang Maynila (Metro Manila)?
A. National Capital Region
C Nation Capital Region
B. Nation Capitol Region
D. National Capitol Region
5. Ang
ay mahalagang bahagi ng mapa. Ito ay naglalaman ng
mga simbolo at tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar.
A. Direksyon C. Mapa
B. Globo D. Panuntunan
6. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing direksyon?
C. Hilaga C. Timog-Silangan
D. Silangan D. Kanluran
7. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangalawang direksyon?
A. Timog-Kanluran C.Hilagang Kanluran
B. Timog-Silangan D. Silangan
8. Saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas?
A Hilaga
C. Hilagang Kanluran
B. Timog-Silangan D. Silangan
9. Ano ang nasa pagitan ng Hilaga at Silangan?
A. Timog
C. Timog Silangan
B. Hilagang Silangan D. Hilagang Kanluran
10. Ano ang nasa pagitan ng Timog at Kanluran?
A. Timog Kanluran C. Hilagang Silangan
B. Hilagang Silangan D. Silangan​

Answer:

1.c. SIlangan.

Ang araw as sumisikat sa silangan.

2.d. Kanluran

Sapagkat ang direksyon ng kamay ay pasentro sa kaliwa. Ang ulo ng tao ang magiging Hilaga, Timog naman ang Paa. Ang kanang kamay ay pasentro sa kanan at nasa direksyong SIlangan.

3. Walang larawang makikita ngunit upang masagot mo ang tanong na ito, tingnan mo lang ang direksyon. Kapag nasa ibabaw=hilaga, kapag nasa baba=timog, kapag nasa kanan=silangan at kapag nasa kaliwa=kanluran.

4. a. National Capital Region

Isa pang katawagan para sa kalakhang Maynila o Metro Manila ay NCR o National Capital Region

5.a. direksyon

Ang direksyon ay mahalagang bahagi ng mapa. Ito ay naglalaman ng mga simbolo at tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar.

6.c. TImog-silangan

Ito ay hindi nabibilang sa mga pangunahing direksyon. Ang mga pangunahing direksyon ay: HILAGA, KANLURAN, SILANGAN at TIMOG.

7.d. SIlangan

Ito ay isang pangunahing direksyon.

8.b. TImog Silangan

Ang Pilipinas ay makikita sa  TImog-SIlangang bahagi ng Asya.

9.b. HIlagang Silangan

HIlagang Silangan ang nasa pagitan ng Hilaga at Silangan.

10.a. TImog Kanluran

Timog-Kanluran ang nasa pagitan ng Timog at Kanluran.

Magbasa ng higit pa dito:

https://brainly.ph/question/1486124

#BRAINLYEVERYDAY

GAWAIN 7: BALITAAN! Basahin ang balitang nailathala tungkol sa pagsasakripisyo

Ask: GAWAIN 7: BALITAAN! Basahin ang balitang nailathala tungkol sa pagsasakripisyo ng kalikasan bunsod ng industriyalisasyon. Pagkatapos nilo ay ipahayag mo ang iyong puna al aloobin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong sa gabay a tayahin 2. ASIA’S NATURAL RESOURCES GETTING STRAINED BY DEVELOPMENT -MAVVELIN U. CARBALLO THE MANILA TIMES(JUNE 07.2012) Asia Pacific countries must maintain their natural capital such as forests, biodiversity, freshwater, and coastal and marine ecosystems to achieve o green economy, according to a joint report by the Asian Development Bank(ADB) and Worldwide Fund for Nature (WWF). The report entitled “Ecological Footprint and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific” said that the Asia Pacific region is consuming more resources than its ecosystems can sustain, threatening the future of the region’s beleaguered forests, rivers, and oceans as well as the livelihoods of those who depend on them. In the past two decades, the report noted that the state of ecosystems in the region has been declining because of the activities such as conversion of primary forests to agricultural land or monoculture plantations; extensive coastal developments and unsustainable exploitation of marine resources; and conversion of freshwater ecosystem for agricultural use. The joint ADB-WWF study, looks in more detail at the state of erosystems in Asia-Pacific and what can be done to sustain them. It focuses on ways of preserving key large-scale regional ecosystems, including the forests of Borneo, the marine wealth of the Coral Triangle, the Mekong region’s diverse habitats, and the mountainous Eastern Himalayas. These areas contain some of the region’s most important natural resources on which millions of people depend for their sustenance and development. Nessim Ahmad, ADB director for Environment and Safeguards, said that major ecosystems such as the Coral Triangle and the heart of the Borneo rainforest are vital to the future of Asia Pacific “We need large scale programmutir efforts based on regional cooperation and local level action to make sure they are sustained for future generations,” Ahmad added. Per capita drops Moreover, the report explained that by 2008, the per capita natural resources in these regional ecosystems had shrunk by about two-thirds compared to 1970. Despite the rich natural capital in the region, the report noted that bio-diversity is in decline in all types of ecosystems, with the rate of species loss about twice the global average. The report used the Living Planet Index – one of the more widely used indicators for tracking the state of biodiversity around the world – to measure changes in the health of ecosystems across the Asia-Pacific. The global index fell by about 30 percent between 1970 and 2008, while the Indo Pacific region shows an even greater decline of 64 per-cent in key populations of species during the same period. Across the region, the gap between the ecological footprint, or human demand for natural resources, and the environment’s ability to replenish those resources is widening, it added. The report also said that the challenge for countries of Asia Pacific is to manage their natural sustainability, so that they maintain ecosystems services such as food, water, timber, pollination of crops and absorption of human waste products like carbon dioxide, to attain long-term development. “We need to create mechanisms that make protecting our resources the right economic choice for the communities that use and depend on them,” said WWI Director General Jim Leape, livesting in the region’s resources pays. It is estimated that every dollar spent on conservation efforts would yield an economic and social value of ecosystems worth over $100, it added. On the other hand, ADB said that it places environmentally sustainable growth at the core of its work to help seduce poverty in the region. It approved a record 59 projects supporting environmental sustainability in 2011, which amounted to about $7 billion in financing.

GABAY NA TAYAHIN 2
GAWAIN 8: Sagutain ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. PAMPROSESONG MGA TANONG

1. Ano ang suliraning inilahad sa balita? Sino ang direktang apektado ng nasabing suliranin?

2. Sa inilahad na balita, ano ang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong seryosong suliranin? Ipahayag ang iyong pagsang-ayon o pagtutol sa industriyalisasyon at sa paraan ng paggamit ng likas na yaman.

3. Ayon sa may akda ano ang mga posibleng solusyon upang mapigil o mahinto ang mga inilahad na problema? Anong mga proyekto ang dapat na isagawa? Sa iyong palagay, possible bang maisakatuparan ito? Sa papaanong paraan?

pasagot Naman po please need lang nilagay kona po Yung balita pasagot Naman po pinaghirapan kopo Yan pa sagot please need lang sa may alam dito sagutin nyo plss​

Answer:

Deadline

Distressing Situations

Dead spot

What will be your initial reaction?

Dead-end

How does it affect your thoughts, feelings, and behavior?

if you are going to think first before you act, how are you going to react?

How does it improve your thoughts, feelings, and behavior?

Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na

Ask: Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang Metro Manila, llocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon at CALABARZON ay makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Ang araw ay sisikat sa ganap na alas 6:23 ng umaga at lulubog sa ganap na alas 5:40 ng hapon.

1. Saang-sang lugar ang makakaranas ng mauulap na kalangitan ng may kalat-kalat na pag-ulan?

2. Saan-saan naman ang makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon?

3. Ano ang sanhi ng kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga at Davao Region?

4. Anong oras sisikat ang araw? Anong oras naman ito lulubog?

Good Answer – Brainlest, follow,Heart,Vote

nonsense – Report​

Answer:

1. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Quezon, at Rizal ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa tail-end ng frontal system.

2. Ang natitirang bahagi ng CALABARZON, MIMAROPA, Western Visayas, Central Visayas, at Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa LPA/ITCZ.

3. Nagbabala ang weather agency sa mga apektadong residente laban sa posibleng flash floods o landslides sa oras ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan.

4. Tuesday, March 29, 2022

Sunrise 05:37, Astronomical noon: 11:43, Sunset: 17:50, Day duration: 12:13, Night duration: 11:47.

Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na

Ask: Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang Metro Manila, llocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon at CALABARZON ay makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Ang araw ay sisikat sa ganap na alas 6:23 ng umaga at lulubog sa ganap na alas 5:40 ng hapon.

1. Saang-sang lugar ang makakaranas ng mauulap na kalangitan ng may kalat-kalat na pag-ulan?

2. Saan-saan naman ang makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon?

3. Ano ang sanhi ng kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga at Davao Region?

4. Anong oras sisikat ang araw? Anong oras naman ito lulubog?

Good Answer – Brainlest, follow,Heart,Vote

nonsense – Report​

Answer:

1.CARAGA AT DAVAO REGION

2.ANG METRO MANILA,ILOCOS REGION,AT NATITIRANG BAHAGI NG CENTRAL LUZON AT CALABARZON

3.INTERTROPICAL CONVERGENCE ZONE or ITCZ

4.SISIKAT ANG ARAW SA GANAP NA ALAS 6:23 NG UMAGA AT LULUBOG SA GANAP NA ALAS 5:40 NG HAPON

Explanation:

 • HOPE IT HELPS:)
 • CARRY ON LEARNING

Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na

Ask: Ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mguulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang Metro Manila, llocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon at CALABARZON ay makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Ang araw ay sisikat sa ganap na alas 6:23 ng umaga at lulubog sa ganap na alas 5:40 ng hapon.

1. Saang-sang lugar ang makakaranas ng mauulap na kalangitan ng may kalat-kalat na pag-ulan?

2. Saan-saan naman ang makakaranas ng bahagyang mauulap na kalangitan na may paminsan-minsang katamtamang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon?

3. Ano ang sanhi ng kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga at Davao Region?

4. Anong oras sisikat ang araw? Anong oras naman ito lulubog?

Good Answer – Brainlest, follow,Heart,Vote

nonsense – Report​

Answer:

1.Sa Caraga at Davao Region

2.Ang metro Manila,Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon

3.mauulap

4.6:23 ng umaga at lulubog sa ganap na alas 5:40 sa hapon

Explanation:

sana nakatulong po

Not only you can get the answer of Ano Region Ang Manila, you could also find the answers of Ang Caraga at, Panuto: Tukuyin kung, GAWAIN 7: BALITAAN!, GAWAIN 7: BALITAAN!, and Ang Caraga at.