Ano Panghalip

If you are looking for the answer of Ano Panghalip, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding Ano Panghalip. Read it below.

panghalip na patulad halimbawa ng pangungusap nangsapina

Ano ay Panghalip Panao, Panghalip Pamatlig at Panghalip Pananong?

Ask: Ano ay Panghalip Panao, Panghalip Pamatlig at Panghalip Pananong?

Answer:

Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t nagpapahiwatig na “para sa tao” o “pangtao”) ay nakikilala sa Ingles bilang personal pronoun.

Halimbawa: ako , ko , ikaw , ka , mo , siya , niya , sila , nila , kami , namin , kayo , ninyo

Ang panghalip pamatlig ay mga panghalip na inihahalili o ipinapalit sa pangngalang itinuturo o inihihimaton.

Mga Uri at kaukulan ng Panghalip Pamatlig

Pronominal – pamalit at nagtuturo sa ngalan ng tao o bagay

Tatlong Pangkat ng Pronominal:

Anyong ang (Paturol)

Ito, iyan, iyon

Anyong ng (Paari)

Nito, niyan, noon

Anyong sa (Paukol)

Dito, diyan, doon

Ang panghalip na pananong ay pamamalit sa pangngalan sa paraang patanong. Ito ay maaring isahan o maramihan. Ito ay nakikilala sa Ingles bilang interrogative pronoun.

Halimbawa:

Kinakatawan: tao , bagay , bagay na pipiliin , bilang , halaga , sukat/dami , taong may-ari

Isahan: sino , ano , alin , ilan , magkano , gaano , kanino / nino

Maramihan: sinu – sino , anu-ano , alin-alin , ilan-ilan , magka-magkano , gaa-gaano , kani-kanino / ninu-nino.

(。•̀ᴗ-)✧

ano ang panghalipano qng mga uri ng panghalip

Ask: ano ang panghalip
ano qng mga uri ng panghalip

Answer:

ang panghalip ay salita o

katagang o panghalili sa pangalan ng tao , Bagay, hayop o lugar

ANO ANG *PANGHALIP PANAO *PANGHALIP PAMATLIG *PANGHALIP PANAKLAW *PANGHALIP PANANONG

Ask: ANO ANG *PANGHALIP PANAO *PANGHALIP PAMATLIG *PANGHALIP PANAKLAW *PANGHALIP PANANONG

Answer:

PANGHALIP PANAO

*ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita,sa taong kausap,o sa taong pinaguusapan.

Ilan sa mga halimbawa ng panghalip panao ay ang mga salitang *ako,ko,akin,amin,kami,kayo,atin,inyo,Kita,kata,mo,siya,kanila, at kanya.

PANGHALIP PAMATLIG

*inihalili sa pangngalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangngalan. Ito ay inihahalili rin sa pangngalan na malapit I malayo sa nagsasalita, kinakausap, o naguusap.

PANGHALIP PANAKLAW

ito ang mga salitang panghalili o pamalit sa pangngalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami,bilang o kalahatan. Tumutukoy ito sa isang pangngalan na di tiyak o walang katiyakan kung sino o ano ito.

PANGHALIP PANAONG

*ginagamit sa pagtanong tungkol sa bagay,tao,hayop,pook,

gawain,katangian,

Panahon at iba pa.

Mula ito sa salitang ‘tanong’ , kaya’t may pakahulugan itong ‘pantanong.

SANA MAKATULONG:))

1. ano ang “saan” Pandiwa o Panghalip 2. Ano ang

Ask: 1. ano ang “saan” Pandiwa o Panghalip
2. Ano ang “kumain” pandiwa o panghalip
3. Ano ang “sila” pandiwa o panghalip
4. Ano ang “maglingkod” pandiwa o panghalip
5. Ano ang “lahat” pandiwa o panghalip?

1. Panghalip

2. Pandiwa

3. Panghalip

4. Pandiwa

5. Panghalip

Answer:

1. saan – panghalip

2. kumain – pandiwa

3. sila – panghalip

4. maglingkod – pandiwa

5. lahat – panghalip

ano Ang panghalipano ang panghalip ​

Ask: ano Ang panghalip
ano ang panghalip ​

Answer:

Ang panghalip ay panghalili sa pangalan

Explanation:

hopefully it will be a help to you

Panghalipano poba ang panghalip? ​

Ask: Panghalip
ano poba ang panghalip? ​

Answer:

Pronoun or sa tagalog panghalip

Kasagutan:

PANGHALIP

Ang panghalip ay isang bahagi ng pananalita na humahalili sa pangngalan. Ibig sabihin, ito ang pumapalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar, pangyayari, at marami pang iba.

Apat na Uri ng Panghalip

 1. Panghalip panao
 2. Pangahalip pananong
 3. Panghalip panaklaw
 4. Panghalip pamatlig
 • Panghalip panao – Ito ay nga panghalip na inihahalili sa pangngalan ng tao.  Ito ay may tatlong panauhan.

1. Unang panauhan– tumutukoy sa nagsasalita

Halimbawa: ako, kita, kami, tayo, ko, natin, namin, akin, atin, amin

2. ikalawang panauhan– tumutuko’y sa taong kinakausap

Halimbawa: ikaw, ka, kayo, mo, ninyo, iyo, inyo

3. Ikatlong panauhan – tumutukoy sa taong pinag-uussapan

Halimbawa: siya, sila, niya, nila, kanya, kanila

 • Panghalip pananong – Ito ang mga panghalip naginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, pook,  gawain, kayangian, panahon at iba pa.

Iba’t ibang panghalip pananong  

 1. Sino at kanino- para sa tao
 2. Ano- para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya•
 3. Kailan – para sa panahon at petsa
 4. Saan- para sa lugar
 5. Bakit- para sa dahilan  
 6. Magkano- para sa halaga ng pera

 • Panghalip panaklaw – Ito ay panghalip na nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng ngalang tinutukoy na maaaring tiyakan o di-tiyakan. Ito ay sumasaklaw sa kaisahan o kalahatan ng pangngalan. Ito ay may tatlong kaurian.
 1. Kaisahan – isa, iba, balana  
 2. Dami o kalahatan – lahat, pawa, madla  
 3. Di- katiyakan – gaanuman, alinman, saanman, anuman, kailanman

 • Panghalip pamatlig – Ito ay ginagamit na ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay,hayop,lunan o pangyayari. Sa panghalip na pamatlig nalalaman ang layo o lapit ng bagay na itinuturo.
 1. malapit sa nagsasalita:  ito, ire, niri, nito, ganito, ganire
 2. malapit sa kinakausap: iyan niya ayan hayan diyan
 3. malayo sa nag-uusap: ayun, hayun, iyon, yaon, niyon, noon, doon

Para sa karagdagan pang Kaalaman magtungo sa link na:

 • 10 Pangungusap na may Panghalip: brainly.ph/question/396595

[tex]Goodmorning!\HopeitHelps![/tex]

#CarryOnLearning

1.Ano ang panghalip pananong2.Ano ang panghalip panao3.Ano ang panghalip pamatlig4.Ano

Ask: 1.Ano ang panghalip pananong
2.Ano ang panghalip panao
3.Ano ang panghalip pamatlig
4.Ano ang panghalip paari
5.Ano ang panghalip

Answer:

1.)Ang panghalip pananong ay tumutokoy sa mga tanong halimbawa ng Ano,sino,gaano at magkano

2.)ang panghalip panao ay tumutoky sa sa inyo o sa inyo sarili halimbawa ng Ako,Tayo,Ko, at akin

3.)Ang panghalip pamatlig ay tumutokoy sa pagtuturo ng direksyon o ng bagay halimbawa ng Dito,Ito,dyan,doon

4.)Hindi ko po alam pasensya po

5.)Ang panghalip ay ang salitang ginagamitt na pamalit sa pangngalan.Ito ay ginagamit kung ang pangngalan ay magkasunod na ginagamit sa isang pangungusap

Ano meaning ng Panghalip panao, Panghalip na pamatlig, Panghalip na

Ask: Ano meaning ng Panghalip panao, Panghalip na pamatlig, Panghalip na pananong, Panghalip na panaklaw o Panghalip na pamanggit

Filipino

[tex]hugepurple{——————————}[/tex]

[tex] large bold{KASAGUTAN:}[/tex]

1. Panghalip Panao – panghalip na ginagamit sa panghalili sa ngalan ng isang tao.

Halimbawa:

 • Ako
 • Ikaw
 • Kami
 • Sila
 • Tayo

2. Panghalip Pamatlig – panghalip na ginagamit panturo.

Halimbawa:

 • Iyan
 • Ito
 • Iyon
 • Doon
 • Ganiyan

3. Panghalip Pananong – panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangngalan.

Halimbawa:

 • Ano
 • Sino
 • Saan
 • Kailan
 • Alin

4. Panghalip Panaklaw – panghalip na nagsasaad ng dami o bilang ng tao o bagay na nasasaklaw ng kilos.

Halimbawa:

 • Alinman
 • Sinuman
 • Gayunman
 • Saanman
 • Lahat

5. Panghalip Pamanggit – panghalip na ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita.

Halimbawa:

 • ng
 • na

[tex]hugepurple{——————————}[/tex]

#CarryOnLearning

ANO ANG *PANGHALIP PANO *PANGHALIP PAMATLIG *PANGHALIP PANAKLAW *PANGHALIP PANANONG

Ask: ANO ANG
*PANGHALIP PANO
*PANGHALIP PAMATLIG
*PANGHALIP PANAKLAW
*PANGHALIP PANANONG

Answer:

Ang panghalip na panao ay mga panghalip na ginagamit panghalili sa ngalan ng tao. Sa Ingles, ito ay ang personal pronoun.

Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit panturo. Sa asignaturang Ingles, ito ay itinatawag na demonstrative pronoun.

Ang panghalip na pananong ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, pook, pangyayari, bagay, etc. Tinatawag itong interrogative pronoun sa Ingles.

Ang panghalip na panaklaw ay tinatawag na indefinite pronoun sa Ingles. Ito ay nagsasaad ng dami o bilang ng tao o bagay na nasasaklaw ng kilos.

Explanation:

sana po nakatulong.

ano ang ibigsabihin ng panghalip pamatlig, panghalip panao at panghalip

Ask: ano ang ibigsabihin ng panghalip pamatlig, panghalip panao at panghalip pananong

Answer:

exampleof anghalip pamatlig:

1.ito ang paborito kong damit

2.ganyan ang sapatos na gusto kong mabili

3.doon tayo magbabakasyon sa mayo

example of panghalip panao:

1.ako ay pupunta sa Manila

2.tayo ng pumuntá sa antipolo

3.akin ang relong iyan

example of panghalip pananong:

1.ano ang pangalan mo

2.ilan ang anak ni berta

3.anu-ano ang mga kinain mo kanina

Not only you can get the answer of Ano Panghalip, you could also find the answers of 1. ano ang, ANO ANG *PANGHALIP, Ano ay Panghalip, 1.Ano ang panghalip, and ano Ang panghalipano.